Conversation Between JRL and khanhok

1 Visitor Messages

  1. ời ln định n trnh. Nhưng đm gai như c linh tnh rất cao, theo st hắn, chớp mắt tới gần.
    "Hay cho thần thng Vu tộc!" T Minh biết mnh muốn lặng lẽ giết g đn ng trước mắt l tuyệt đối khng thể. Giữa trn le nh sng xanh, một kiếm nhỏ mu xanh rt go bay ra, đụng vo mười mấy cy gai, vang tiếng chấn.cng ty luật theme thnh lập cng ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san cuc manh
    Trong tiếng nổ, mười mấy cy gai vỡ nt, kiếm nhỏ xanh nhanh chớp bay tới. Khi g đn ng Vu tộc li ra sau th kiếm xuyn thấu qua trn g.
    Tiếng ht thảm trước khi chết v tiếng nổ va chạm ha hợp thnh một, đnh vỡ đm tối rừng rậm tĩnh lặng, như mặt hồ khng gợn sng đột nhin
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1